Burleskiohjaajan eri roolit.

Eräs henkilö, johon olen saanut burleskin kautta tutustua, kommentoi minua ihmisenä näin: ”Sun raadollinen rehellisyys ja avoimuus on upeaa. Et pelkää kertoa jos jokin on päin pers***ä mutta kun siihen on aihetta, olet kuin lintuemo. Sun räväkkyys ja herkkyys on täydellisessä tasapainossa!”. Nämä sanat saivat minut ajattelemaan todella paljon. Nuo sanat kertovat täysin myös sen mitä olen kun toimin ohjaajana burleskin parissa. Olen se lintuemo, joka välillä vähän tiukastikin joutuu ojentamaan poikasia, jotta poikaset voisivat lopulta lentää omilla siivillään pitkin suurta taivasta.

Haluan ensimmäisenä selvittää, että koen burleskiohjaajana itselläni olevan eri rooleja. Seuraavaksi kerron näistä rooleista ja avaan sitä miksi ohjaustyylini vaihtelee eri tilanteissa.

Ohjaajan rooli viikkotunneilla: Kun on kyse viikkotunneista, joille ihmiset tulevat pitämään hauskaa ja huolehtimaan kehostaan (ja samalla myös korvienvälistään, olemmehan psyko-fyysinen kokonaisuus) niin minun tehtäväni on tarjota laadukasta ja ammattitaitoista palvelua sekä rentoa ilmapiiriä. Mitä nämä sitten tarkoittavat? Minulle laadukas ja ammattitatoinen ohjaus tarkoittaa asiakkaalle turvallista ohjausta, jossa huomioidaan yksilöllisiä tarpeita (esimerkiksi fyysisiä rajoitteita) ja ohjataan asiakas oppilaan liikkeet turvallisesti ja omaa kehoa kunnioittaen ja kuunnellen. Lisäksi koen, että minun tehtäväni on tuoda esille sitä mitä burleski on, jotta tunneillani käyvät oppilaat ymmärtävät millaisesta historiasta ponnistavasta lajista on kyse. On tärkeää kunnioittaa lajin perinteitä ja historiaa, ilman menneisyyttä emme olisi siinä mitä burleski on nyt. Rento ilmapiiri tarkoittaa minulle sitä, että ohjaajan auktoriteetti säilyy jotta tunti etenee tehokkaasti ja suunnitelmien mukaan, mutta ote ohjaamiseen ja ihmisten lähestymiseen on rento ja lämmin. Näin saan luotua turvallisen ilmapiirin jossa jokaisen on hyvä harrastaa.

Ohjaajan rooli oppilasryhmien suhteen: Oppilasryhmien suhteen ohjaajan rooli muuttuu, koska nyt ei kyse ole siitä että oppilaat hakisivat ”hauskaa höntsäilyä burleskin parissa”, vaan oppilaat tähtäävät lavalle maksavan yleisön eteen. Aina kun on tavoitteena nousta maksavan yleisön eteen, on myös oma tekeminen vakavampaa kuin viikkotunneilla harrastelu. Oppilasryhmien suhteen koen olevani ohjaajana se kantava voima, joka pitää ryhmää vauhdissa ja auttaa ryhmää kehittymään parhaalla mahdollisella tavalla. Ryhmien kanssa kyse on aina minun rakentaman vision tuomisesta lavalle, eli etsimme tapoja toteuttaa tämä visio juuri kyseisen ryhmän vahvuuksia käyttäen. Olen kokenut, että ryhmädynamiikkaan panostaminen heti uuden ryhmän alussa on tärkeää, koska lavalla näkyy se mikä ryhmän henkinen yhteys on. Parhaimmillaan toiminta näyttää siltä, kuin ryhmä olisi telepaattisesti kontaktissa toisiinsa koko numeron ajan. Huonossa tapauksessa tulos on se, että lavalla on useita esiintyjiä jotka näennäisesti tekevät numeroa ”yhdessä”, mutta kuitenkin jokainen loppupeleissä tekee vain omaa juttuaan ilman ajatusta ”meistä” ryhmänä. Kun ohjaan esiintyviä ryhmiä, niin pyrin pitämään yllä inspiroitunutta mielentilaa, pyrin motivoimaan ja tsemppaamaan oppilaitani mutta samalla myös tönin heitä epämukavuusalueelle lempeästi ja heidän omat kykynsä ja voimavaransa huomioiden. On todella upeaa nähdä oppilaiden kehitys ja tunnen valtavaa äidillistä rakkautta useita ryhmiä kohtaan. Koska kyseessä on tosissaan lavalle haluavat oppilaat, niin välillä ohjaaja joutuu olemaan tiukka ja ehkä jopa se ”paska akka” joka joutuu sanomaan myös ikävistä asioista. Nämä kaikki ovat kuitenkin ryhmän kasvun ja kehityksen suhteen tärkeitä asioita ja vievät ryhmää eteenpäin.

Ohjaajan rooli yksilöohjauksissa (coaching): Haluan tarkentaa että kyseessä on nyt esiintyjille suunnatut yksilövalmennukset, eivät esimerkiksi alkeis coaching ryhmäkurssit. Ajattelen ohjaajan roolin coaching tilanteissa olevan tuntokarvat pystyssä tilannetta tutkailevan, uteliaan ja kiinnostuneen, hieman asioita kyseenalaistavan olennon rooli. Koen että coaching-tilanteet ovat aina todella vahvasti luottamuksellisia ja tilanteessa tulee vallita molemminpuolinen kunnioitus toisen tekemistä kohtaan. Minun tulee ohjaajana kunnioittaa valmennettavan näkemyksiä ja valmennettavan tulee kunnioittaa minua omassa roolissani. Tällöin saadaan aikaan tasavertainen vuoropuhelu kahden toimijan välille ja voidaan hakea valmennettavalle parasta mahdollista tapaa kehittää itseään. Coaching tilanteet ovat aina ainutlaatuisia ja niiden etenemistä ei voi koskaan suunnitella ennakkoon, menen aina tilanteisiin avoimin mielin ja uteliaana näkemään mitä tapahtuu. Coachingissa minun tapani toimia on kyseenalaistaa valmennettavan tekemistä ja valintoja, jotta hänen on mahdollista kehittää itseään. En tykkää antaa suoria ”vastauksia” vaan haluan jokaisen oivaltavan itse asioita. Saatan heitellä ilmoille ideoita, painottaen kuitenkin jokaisen vapautta tehdä taiteelliset ratkaisunsa itse. Usein pohdimme jotain tiettyä tai paria tiettyä ongelmakohtaa jotka asiakkaalla on numeron suhteen ja työstämme niitä eri tavoin. Nautin suuresti coachingista ja koen sen olevan minun yksi vahvuuksistani pitkän yksilövalmentamistaustan (liikunnan parissa) vuoksi. Minulta löytyy runsaasti työkaluja yksilövalmentamiseen ja vielä ei ole tullut vastaan tilannetta jossa emme olisi päässeet lainkaan eteenpäin asiakkaan kanssa. Koen ammattitaidoksi myös sen, että osaan sanoa ja sanonkin rehellisesti kun jokin asia menee ohi omasta osaamisestani. Osaan myös suositella keneltä kannattaa asiaan x tai y pyytää vinkkejä.

Ohjaajan rooli esimerkiksi polttari/synttäripajoissa: Kun ohjaaja tilataan yksityisohjaukseen esimerkiksi polttareihin, synttäreille tai vaikkapa tyhy-päivään niin ajattelen ohjaajan tarjoavan viihteellistä, laadukasta palvelua ja hauskanpitoa. Tällöin pyrin pitämään tunnelman hyvin keveänä ja rentona ja menemme aina hauskanpito edellä. Asiakas ostaa tällaisessa tilanteessa elämyksen, jotain spesiaalia ja arjesta poikkeavaa, joten hänelle tulee tarjota unohtumaton kokemus. Tykkään todella paljon pitää erilaisia pajoja eri porukoille, kun ihmiset tuntevat toisiaan ennakkoon niin tunnelma on jo lähtökohtaisesti yleensä todella rento ja jos takana on pari lasia skumppaa niin tunnelma voi olla varsin riehakaskin jo heti alusta alkaen. En koe tällaisissa tilanteissa olevani tiukassa ohjaajan roolissa, vaan rooli muuttuu viihdyttäjän rooliin, jolloin voin tarjota ihanan elämyksen asiakkailleni.

Tässä oli esimerkikkejä muutamista tilanteista, miten ohjaajan rooli ja näinollen tapa toimia voi muuttua tilanteesta riippuen. Jokainen ohjaaja toimii omalla tavallaan, joten nämä ajatukset pätevät vain minun toiminnassani. Minulle on tärkeää erotella sitä, mikä oma roolini on milloinkin koska se helpottaa selventämään itselleni sitä miksi toimin milläkin tavalla. Vaikka olen sama ihminen joka tilanteessa, niin tietyille tavoille toimia ohjaajana on aina syynsä, yksi oleellisimmista syistä yrittäjänä on se, että tarjoan mahdollisimman hyvää palvelua asiakkaalleni.

Olethan huomannut että kevään 2021 kurssini ovat jo auki, eli ilmoittautuminen on käynnissä! Täältä löydät lisätietoja: https://www.facebook.com/events/1057902431299319/

Ihanaa loppuvuotta kaikille toivottelee Rosetta Sweet aka Riikka Huikkonen